Du är här: Om företaget > Auktoriserad

 Auktoriserad begravningsbyrå

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär trygghet. Det finns cirka 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet Du bor har Du nära till en auktoriserad begravningsbyrå

Auktorisationen i korthet:

  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte.
  • Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
  • En auktoriserad begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.
  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm.
Copyright 2012 Lindströms Begravningsbyrå i Huskvarna
 Telefon: 036-13 70 11