Förvaltning av dödsbo

Att förvalta ett dödsbo

När en nära anhörig avlider och sorgen är som tyngst är det många juridiska, ekonomiska och praktiska frågor som uppstår och som behöver hanteras. Man ska mitt i sorgen ha kunskap, ork och tid att förvalta ett dödsbo.

Allt som den avlidne ägde går in i dödsboet och ska förvaltas av dödsbodelägarna gemensamt. Att förvalta ett dödsbo handlar till en början om att betala räkningar, sköta eventuell bostad, hantera post och kontakta de banker den avlidne använt sig av.

Lite längre fram ska avveckling ske, som till exempel försäljning av bostaden och värdering av annan egendom. Även deklaration och en slutredovisning över personens ekonomi behöver göras.
I praktiken innefattar en dödsboförvaltning många ekonomiska och juridiska moment över lång tid, inte ovanligt i upp till två år.

Våra erfarna jurister kan avlasta dig genom hela den processen.